Chips Items


  • Banana Chips
  • BANANA SWEET CHIPS
  • BANANA MORRIS CHIPS
  • BANANA MASALA CHIPS

  • BANANA FOUR CUT MASALA CHIPS
  • JACK FRUIT CHIPS
  • BANANA SAKKARAI VARIETY
  • BANANA MASALA CHIPS